Home > Финансы > Роль центрального та комерційних банків

Роль центрального та комерційних банків

January 26th, 2013

Центральний Банк:

 • Емісія грошей
 • Утримання міжнародних резервів країни
 • Запозичення для фінансування платіжного балансу
 •  Виступає банком  для Уряду
 • Нагляд за грошовою системою
 • Кредитор останньої інстанції для банківської системи

Комерційні банки:

 • Фінансове посередництво між тими, хто тримає заощадження, та тими, хто інвестує
 • Створення депозитних грошей в економіці
 • Визначення політики щодо депозитів та кредитування
 • Трансляція монетарної політики, що здійснюється ЦБ

Форма подання огляду Центрального банку

Активи:

 • Чисті зовнішні активи (Net foreign assets)
 • Внутрішні активи (Net domestic assets)
  • Чисті вимоги до центральних органів державного управління
  • Вимоги до комерційних банків
  • Вимоги до приватного  сектору

Зобов’язання:

 • Грошова база (Reserve money)
  • Готівка

−     випущені в обіг

−     на зберіганні в банках

 • Депозити комерційних банків
 • Інші депозити

Форма подання огляду комерційних  банків

Активи:

 • Чисті зовнішні активи
 • Резерви

– готівкові кошти у сховищах

– депозити в Центральному Банку

 • Внутрішній кредит

– Чисті вимоги до центральних органів державного управління

– Вимоги до приватного сектору

 • Інші статті (чисті)

Зобов’язання:

 • Депозити
 • Зобов’язання перед Центральним Банком.

Монетарний огляд

Активи:

 • Чисті зовнішні активи
 • Чисті внутрішні активи
 • Інші статті (чисті)

Зобов’язання:

 • Грошова маса (broad money).

Финансы ,

Comments are closed.