Home > Консалтинг, Менеджмент > Головні інструменти управління: рішення дилем

Головні інструменти управління: рішення дилем

January 6th, 2012

Головні інструменти управління: рішення дилем
Що таке дилема

Дилема – це скрутна ситуація, яка потребує вибору між двома однаково важливими і, часто, однаково неприємними альтернативами, ситуація, яка не передбачає повністю задовільного рішення

Класична дилема в’язня

 • Злочинці А та Б, попались на злочині.
 • Після ізолювання один від одного слідчий пропоную їм одне й те ж:
  • Якщо один свідчить проти іншого, а той мовчить, то перший звільняється за допомогу слідству, а другий отримує максимальний термін ув’язнення (10 років)
  • Якщо обидва мовчать, справа проходить по іншій статті, і вони засуджуються на 6 місяців
  • Якщо обидва свідчать один проти одного, вони отримують мінімальний термін ув’язнення по статті (по 2 роки)
 • Кожний в’язень вибирає, що робити і не знає точно, що зробить інший. Що станеться?

Дилема виникає якщо обидва турбуються тільки про себе

Класична дилема в’язня

 • З точки зору групиВ’язні повинні співпрацювати  один з іншим і найкраща стратегія для кожного – «мовчати» (по півроку кожному)
 • С індивідуальної точки зорустратегія «свідчити» (2 роки) сильно домінує над стратегією «мовчати» (10 років)

Приклад: витрати на рекламу / прибуток конкурентів

Причини виникнення дилем в корпоративному управлінні:

 • Нечітке визначення повноважень рад директорів.
 • Відсутність чіткої цілі в діяльності ради і в організації роботи ради веде до виникнення великої  кількості дилем.
 • Людський фактор – люди та їх стосунки
 • Непередбачувані зміни ситуації в бізнесі
 • Винагорода керівників і членів ради

Для чого потрібно вміння вирішувати дилеми

 • Рішення дилем – це мистецтво робити важкий вибір
 • При цьому вибір має бути аргументованим, а невідворотний компроміс має базуватись на чітких критеріях
 • Критеріями в ситуації рішення дилем є базові принципи (в першу чергу – цінності)

Колективне прийняття рішень

Концепція круглого столу

 • Артур зібрав в Камелоті кращих лицарів Землі
 • Мерлін подарував круглий стіл – щоб уникнути розбрату
 • Учасники столу рівноправні
 • Голова – перший серед рівних
 • Думка – щодо питання, а не щодо думки інших

Корпоративне управління

 • Спрямування, контроль напрямку і засобу
 • Рівна відповідальність – консенсус, голосування

Корпоративний менеджмент

 • Управління виконанням
 • Ієрархія повноважень  – наказ і звіт

Стилі роботи Ради Директорів

 • Професійна Рада (ціль – рішення проблем)
  Сильний Голова, інтенсивні дискусії, взаємна повага
 • Заміський клуб (старі успішні компанії)
  Важливі особисті стосунки – навіть на шкоду рішенню проблем. Увага ти традиціям і ритуалам
 • Рада представників (некомерційні)
  Характерно протистояння, боротьба за повноваження і баланс сил. Діяльність політизована
 • Хранителі королівської печатки (офшори)
  Засідання – формальність (або фікція). Рішення приймає одна людина (група в робочому порядку)

Координуючі ролі членів Ради (conformance)

 • Суддя. Об’єктивна і незалежна оцінка ситуації
 • Критик, «каталізатор». Відділення гіпотез і оцінок від фактів, стимулюючий дискусії
 • Контролер – нагляд за діями виконавчого керівництва
 • Сторожовий пес. Захист інтересів акціонерів і зацікавлених сторін
 • Довірена особа. «Буфер» в неясних, стресових, конфліктних ситуаціях. Переговірник – сприяє рішенню проблем
 • Запобіжна хлипка. Самий досвідчений, спокійний член Ради – здатен запобігти ескалації кризи

Функціональні ролі членів Ради (performance)

 • Мудрець. Вміє використати досвід і знання (із різних галузей) для рішення актуальних питань.
 • Експерт. Вміє застосувати вузько галузеві навички і знання в інтересах бізнесу
 • Джерело інформації. Забезпечує доступ до  інформації (напр. міжнародні відносини …)
 • Представник. Представляє компанію на зустрічах із ЗМІ, суспільними організаціями
 • Представник по діловим зв’язкам. Встановлення відносин із банками, політиками, асоціаціями
 • Статусна фігура. Людина з бездоганною репутацією, високим суспільним становищем, що підвищує статус Ради

Колективні рішення можуть бути дуже якісними

Головний ризик – групове мислення

 • Групове мислення виникає при колегіальному прийнятті управлінських рішень і проявляється в прийнятті вкрай порочних рішень, що часто суперечать здоровому глузду і приводять до значних збитків
 • Причина групового мислення полягає у прагненні  групової лояльності і групової одностайності, які  приводять до істотного зниження ефективності роботи групи

Головний ризик – групове мислення

 • Групове мислення: штучний консенсус, ігнорування заперечень
 • Забороніть запитання і ви отримаєте організацію, де не задають запитань – компанію без допитливості

Вимоги до головуючого

 • Одна з найважливіших задач головуючого – утримати раду між крайностями неконтрольованої боротьби сильних індивідуальностей, з одного боку, і  груповим мисленням, з іншого

Від учасників потребуються

 • Досвід роботи і сучасні знання
 • Інтелектуальна чесність і політична гнучкість
 • Незалежність думки і спроможність до групової роботи
 • Широта розуміння бізнесу і професійна глибина
 • Управлінська компетентність і галузева експертиза

Важливо

 • Головна умова – якісний підбір учасників прийняття рішення
 • Чим яскравіше будуть особистості, зібрані для прийняття рішення і чим ефективніше буде організована їх сумісна робота, тим більше буде внесок в якість рішень, в конкурентоспроможність і сталий ріст вартості  бізнесу
 • Пам’ятайте закон: “розумні люди, збираючись в організації, проявляють колективну нерозумність”
 • Утримуйтесь від штучного консенсусу та ніколи не подавляйте заперечення

Рада директорів (зовнішня та внутрішня) та її роль в управлінні бізнесом.

 • Зовнішня рада є обов’язковим органом у публічних компаніях. Вона може бути як формальним, так і надзвичайно потужним і практичним інструментом корпоративного управління
 • Внутрішня (консультативна) рада не є обов’язковою, але дозволяє залучити колективний розум до прийняття стратегічних рішень. І стати прообразом зовнішньої ради

Консалтинг, Менеджмент

 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.