Home > Финансы > Діяльність фондів прямого інвестування

Діяльність фондів прямого інвестування

February 23rd, 2012

Фонди прямого інвестування – як це працює

 • Інвестори вкладають капітал в інвестиційний фонд (партнерство)
 • Компанія з управління активами веде роботу – знаходить об’єкти для інвестування та управляє активами
 • Інвестори сплачують фіксовану ставку за управління капіталом (1-2.5%)
 • Інвестування відбувається протягом 5 років; ліквідація протягом наступних 5 років

Джерела фінансування фондів

 • Пенсійні фонди (корпоративні та державні)
 • Банки
 • Страхові компанії
 • Академічні установи та фундації
 • Урядові агенції/міжнародні фінансові установи
 • Приватні особи

Складність управління інвестиційним портфелем

 • Правильний баланс портфелю
 • За галузями / секторами
 • За стадіями розвитку бізнесу
 • За співвідношенням ризик / повернення
 • Управління 10 – 20 компаніями одночасно
 • Інвестиційні професіонали мають всі повноваження і відповідальність
 • Штат та виділення ресурсів базується на визначенні того, де ми можемо мати найбільший вплив

Інвестиційний процес

Пошук об’єктів

 • Дослідження секторів
 • Незалежні від інвестиційних банкірів, бо є власна розгалужена мережа бізнес контактів

Due Diligence

 • Підтвердження  припущень
 • Визначення драйверів вартості
 • Оцінка топ менеджменту
 • Постановка  цілей

Структурування

 • Корпоративне управління
 • Фінансовий інжиніринг
 • Узгодження інтересів

Додана вартість

 • Перші 100 днів
 • Найкращі бізнес практики
 • Нереалізований потенціал прибутків
 • Рекрутинг
 • Залучення додаткового фінансування
 • Моніторинг основних показників

Вихід

 • Розпочинаємо рано
 • Демонструємо гнучкість та інноваційність
 • Ніколи не зупиняємось

Інвестиційна стратегія, спрямована на зростання компаній

 • Лідерство на ринку
 • Вражаючі фінансові та операційні результати
 • Залучення додаткових кредитів та капіталу для органічного зростання та/або поглинання
 • Безперервне зростання
 • Прибутковий вихід

Що необхідно для досягнення успіху

 • Бути активним у знаходженні компаній, управлінні та виході із них
 • Не спостерігати, а створювати вартість
 • Працювати над виходом весь час
 • Підтримувати баланс портфелю
 • Мати доступ до ресурсів/фахівців, що створюють вартість

Критерії для інвестування

 • Компанія, що здійснює діяльність у галузі зі значним потенціалом зростання та прибутковості
 • Наявність незадоволеного ринкового попиту
 • Сприятливі демографічні та соціально-економічні тенденції
 • Доступ до сировинної бази та споживачів
 • Високопрофесійна управлінська команда
 • Наявність досвіду роботи у періоди зростання та спаду
 • Компанія повинна вміти визначати найбільш оптимальну стратегію розвитку та потреби в капіталі
 • Узгоджені інтереси між всіма акціонерами

Процес та часові рамки укладання угоди

 • Попередній аналіз
 • Надання компанією загальної інформації про фінансову та операційну діяльність
 • Проведення інтерв’ю з топ-менеджерами
 • Узгодження оцінки вартості компанії  та засад корпоративного управління
 • Фахівці Horizon Capital та незалежні експерти проводять аналіз юридичних, фінансових, стратегічних та операційних аспектів діяльності компанії
 • Завершення аналізу юридичної документації
 • Розробка плану дій на перші 100 днів
 • Створення Ради Директорів, бажано з незалежними членами
 • Обговорення основних умов угоди
 • Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності (due diligence)
 • Укладання угоди

Створення вартості

 • Формування довгострокової бізнес-стратегії
 • Формування стратегії управління людськими ресурсами
 • Консультування з питань маркетингу та покращення якості продукції
 • Залучення експертів світового класу у відповідних галузях
 • Передача передового досвіду фінансового управління, допомога у розбудові ІТ-інфраструктури та впровадженні новітніх підходів в галузі зв’язків із громадськістю
 • Залучення додаткового капіталу, в тому числі від міжнародних фінансових установ
 • Узгодження інтересів між усіма зацікавленими сторонами: менеджментом, існуючими власниками та компанією
 • Підготовка компанії до продажу або IPO (найкращі міжнародні практики в галузі менеджменту та звітності, прозорість, проведення аудитів, корпоративне управління тощо)
 • Компанія не втручається у щоденний процес прийняття рішень у компанії

Прогноз на майбутнє

 • Можливості для інвестування за розумною вартістю зростатимуть
 • Дефіцит капіталу на ринку продовжуватиметься
 • Міжнародні фінансові установи та експортні кредитні програми відіграватимуть основну роль
 • Швидкість відновлення регіону (і в СНД, і в ЄС) буде основною передумовою покращення ринку M&A.

Финансы ,

 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.