Archive

Posts Tagged ‘маркетинг’

Створення маркетингової переваги шляхом впровадження управлінського обліку та електронної системи управління

November 21st, 2011

Створення маркетингової переваги шляхом впровадження управлінського обліку та електронної системи управління

Для бізнес напрямку виробництво і продаж гофротари ВАТ “Київський картонно-паперовий комбінат”

—  Головна ідея та суть проекту;

—  Практичне застосування проекту;

—  Отримані знання – практична реалізація;

—  Висновки, стратегія розвитку.

Середовище

—  ВАТ “Київський картонно-паперовий комбінат” – одне з найбільших підприємств Європи по випуску картонно-паперової продукції.

—  У складі комбінату три виробництва, які фактично є бізнес напрямками:

—  Картонне виробництво.

—  Паперове виробництво.

—  Завод гофротари.

Відмінне:

—  продажі;

—  виробництво;

—  лабораторія

Спільне:

—  власник;

—  адміністрація;

—  бухгалтерія;

—  постачання;

—  логістика

Основна ідея проекту

—  Створення системності в управлінні бізнесом за рахунок використання економічно обґрунтованих  методів управління:

—  Розробка і впровадження методик  управлінського обліку, націлених зокрема на:

—  Скорочення термінів прийняття замовлень

—  Гнучкого ціноутворення

—  Управління собівартістю замовлень

—  Скорочення термінів виконання замовлень

—  Своєчасне виконання замовлень

—  Реалізація методик  при впровадженні інформаційних систем ERP, MES

Ключові задачі проекту

—  Дослідити :

—  За рахунок яких методів управлінського обліку можливо забезпечити:

—  Скорочення термінів прийняття замовлень

—  Гнучке ціноутворення

—  Управління собівартістю замовлень

—  Скорочення термінів виконання замовлень

—  Своєчасне виконання замовлень

—  Розробити методи управління на основі управлінського обліку  для:

—  Ціноутворення;

—  Розрахунку планової собівартості замовлень;

—  Обчислення фактичної  собівартості;

—  Цільового планування прибутку;

—  Формування  портфелю оптимальних замовлень ;

—  Управління продажем

Практичне застосування проекту

—  Обмеження проекту:

—  проект не має за мету детальної побудови кількісної моделі розрахунку собівартості виготовлення окремого замовлення;

—  завдання обґрунтувати та спонукати власників, керівників до побудови та використання системи управлінського обліку та надати рекомендації для впровадження системи в життя за рахунок використання сучасного спеціалізованого програмного забезпечення.

—  Практична цінність:

—  Створювана система дозволить якісно та кількісно обґрунтовувати управлінські рішення, планувати та впроваджувати різноманітні ринкові стратегії з розвитку підприємства.

—  Статус реалізаціїї:

—  Розпочато впровадження в життя:

—  схвалення проекту;

—  виділення бюджету;

—  обрані системні інтегратори;

—  закуплена  частина програмного забезпечення;

—  розпочаті роботи  з реалізації проекту;

автоматизація хаосу

Отримані знання – практична реалізація

—  Рішення на основі управлінського обліку;

—  Використання позамовного методу розрахунку собівартості;

—  Об’єднання в одну цілісну систему продажів, виробництва та логістики на підприємстві;

—  Використання теорії Адізеса для побудови команди з втілення ідеї та аргументації проблем

Висновки, стратегія розвитку

—  Впровадження автоматизованої системи управління в запропонованому об’ємі дозволило б:

—  Скоротити терміни прийняття замовлень

—  Створити систему гнучкого ціноутворення

—  Оперативно аналізувати собівартість замовлень

—  Скоротити термін виконання замовлень

Своєчасно виконувати замовлення

–          збільшення ринкової долі, оперативного реагування на замовлення та зменшення витрат на виробництві;

–          допомога в управлінні підприємством через індикатори системи управлінського обліку пов’язані з плануванням на аналізом фактичної собівартості по кожному замовленню;

– єдина прозора система управління підприємством;

—  Впровадження системи управлінського обліку саме по собі кардинально не покращить ситуацію на підприємстві;

—  Управлінський облік всього лиш невід’ємна частина створеної стратегії розвитку підприємства

—  Основные направления: Понимание рынка, Покрытие, Каналы продаж, Маркетинг & PR, Финансы, Сервис, HR, Процессный менеджмент

Маркетинг