Archive

Posts Tagged ‘инвестирование’

Діяльність фондів прямого інвестування

August 18th, 2013
Comments Off on Діяльність фондів прямого інвестування

Фонди прямого інвестування – як це працює

 • Інвестори вкладають капітал в інвестиційний фонд (партнерство)
 • Компанія з управління активами веде роботу – знаходить об’єкти для інвестування та управляє активами
 • Інвестори сплачують фіксовану ставку за управління капіталом (1-2.5%)
 • Інвестування відбувається протягом 5 років; ліквідація протягом наступних 5 років

Джерела фінансування фондів

 • Пенсійні фонди (корпоративні та державні)
 • Банки
 • Страхові компанії
 • Академічні установи та фундації
 • Урядові агенції/міжнародні фінансові установи
 • Приватні особи

Складність управління інвестиційним портфелем

 • Правильний баланс портфелю
 • За галузями / секторами
 • За стадіями розвитку бізнесу
 • За співвідношенням ризик / повернення
 • Управління 10 – 20 компаніями одночасно
 • Інвестиційні професіонали мають всі повноваження і відповідальність
 • Штат та виділення ресурсів базується на визначенні того, де ми можемо мати найбільший вплив

Інвестиційний процес

Пошук об’єктів Due Diligence Структурування Додана вартість Вихід
Дослідження секторів;

Незалежні від інвестиційних банкірів, бо є власна розгалужена мережа бізнес контактів.

Підтвердження  припущень.

Визначення драйверів вартості.

Оцінка топ менеджменту

Постановка  цілей.

Корпоративне управління.

Фінансовий інжиніринг.

Узгодження інтересів.

 

Перші 100 днів.

Найкращі бізнес практики.

Нереалізований потенціал прибутків.

Рекрутинг.

Залучення додаткового фінансування.

Моніторинг основних показників.

Розпочинаємо     рано.

Демонструємо гнучкість та інноваційність.

Ніколи не зупиняємось.

 

Інвестиційна стратегія, спрямована на зростання компаній

 • Лідерство на ринку
 • Вражаючі фінансові та операційні результати
 • Залучення додаткових кредитів та капіталу для органічного зростання та/або поглинання
 • Безперервне зростання
 • Прибутковий вихід

Що необхідно для досягнення успіху

 • Бути активним у знаходженні компаній, управлінні та виході із них
 • Не спостерігати, а створювати вартість
 • Працювати над виходом весь час
 • Підтримувати баланс портфелю
 • Мати доступ до ресурсів/фахівців, що створюють вартість

Критерії для інвестування

 • Компанія, що здійснює діяльність у галузі зі значним потенціалом зростання та прибутковості
 • Наявність незадоволеного ринкового попиту
 • Сприятливі демографічні та соціально-економічні тенденції
 • Доступ до сировинної бази та споживачів
 • Високопрофесійна управлінська команда
 • Наявність досвіду роботи у періоди зростання та спаду
 • Узгоджені інтереси між всіма акціонерами

Процес та часові рамки укладання угоди

 • Попередній аналіз                                                                     
 • Надання компанією загальної інформації про фінансову та операційну діяльність
 • Проведення інтерв’ю з топ-менеджерами
 • Узгодження оцінки вартості компанії  та засад корпоративного управління
 • Фахівці та незалежні експерти проводять аналіз юридичних, фінансових, стратегічних та операційних аспектів діяльності компанії
 • Завершення аналізу юридичної документації
 • Розробка плану дій на перші 100 днів
 • Створення Ради Директорів, бажано з незалежними членами
 • Обговорення основних умов угоди                   
 • Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності (due diligence)                     
 • Укладання угоди

Створення вартості

 • Формування довгострокової бізнес-стратегії;
 • Формування стратегії управління людськими ресурсами;
 • Консультування з питань маркетингу та покращення якості продукції;
 • Залучення експертів світового класу у відповідних галузях;
 • Передача передового досвіду фінансового управління, допомога у розбудові ІТ-інфраструктури та впровадженні новітніх підходів в галузі зв’язків із громадськістю;
 • Залучення додаткового капіталу, в тому числі від міжнародних фінансових установ;
 • Узгодження інтересів між усіма зацікавленими сторонами: менеджментом та існуючими власниками;
 • Підготовка компанії до продажу або IPO (найкращі міжнародні практики в галузі менеджменту та звітності, прозорість, проведення аудитів, корпоративне управління тощо).

Використовуємо можливості під час кризи

 • Залучили фінансування для покращення конкурентного позиціонування компаній після кризи
 • Ергопак – $7.9 млн. кредиту від ЄБРР для запуску нової лінії, online в квітні 2011
 • Керамейя – $10 млн. кредиту від ЄБРР для подвоєння потужностей, online в 2013
 • СК «Універсальна» – $10.6 млн. від ЄБРР до статутного фонду для розширення асортименту продукції
 • Платинум Банк – трансформували з іпотечного банку у роздрібну банківську платформу; органічне зростання поєднане з купівлею іншого банку, що призвело до подвоєння активів та розширення з 6 до 72 відділень
 • Євротек – змінили стратегію з органічного зростання/фінансування за рахунок кредитів на стратегію консолідації, що призвело до росту кількості магазинів з 7 до 67
 • Змінили стратегії розвитку компаній

Фокус на корпоративному управлінні та прозорості

Прогноз на майбутнє

 • Можливості для інвестування за розумною вартістю зростатимуть
 • Дефіцит капіталу на ринку продовжуватиметься
 • Міжнародні фінансові установи та експортні кредитні програми відіграватимуть основну роль
 • Швидкість відновлення регіону (і в СНД, і в ЄС) буде основною передумовою покращення ринку M&A.

Менеджмент, Финансы ,

Діяльність фондів прямого інвестування

February 23rd, 2012

Фонди прямого інвестування – як це працює

 • Інвестори вкладають капітал в інвестиційний фонд (партнерство)
 • Компанія з управління активами веде роботу – знаходить об’єкти для інвестування та управляє активами
 • Інвестори сплачують фіксовану ставку за управління капіталом (1-2.5%)
 • Інвестування відбувається протягом 5 років; ліквідація протягом наступних 5 років

Джерела фінансування фондів

 • Пенсійні фонди (корпоративні та державні)
 • Банки
 • Страхові компанії
 • Академічні установи та фундації
 • Урядові агенції/міжнародні фінансові установи
 • Приватні особи

Складність управління інвестиційним портфелем

 • Правильний баланс портфелю
 • За галузями / секторами
 • За стадіями розвитку бізнесу
 • За співвідношенням ризик / повернення
 • Управління 10 – 20 компаніями одночасно
 • Інвестиційні професіонали мають всі повноваження і відповідальність
 • Штат та виділення ресурсів базується на визначенні того, де ми можемо мати найбільший вплив

Інвестиційний процес

Пошук об’єктів

 • Дослідження секторів
 • Незалежні від інвестиційних банкірів, бо є власна розгалужена мережа бізнес контактів

Due Diligence

 • Підтвердження  припущень
 • Визначення драйверів вартості
 • Оцінка топ менеджменту
 • Постановка  цілей

Структурування

 • Корпоративне управління
 • Фінансовий інжиніринг
 • Узгодження інтересів

Додана вартість

 • Перші 100 днів
 • Найкращі бізнес практики
 • Нереалізований потенціал прибутків
 • Рекрутинг
 • Залучення додаткового фінансування
 • Моніторинг основних показників

Вихід

 • Розпочинаємо рано
 • Демонструємо гнучкість та інноваційність
 • Ніколи не зупиняємось

Інвестиційна стратегія, спрямована на зростання компаній

 • Лідерство на ринку
 • Вражаючі фінансові та операційні результати
 • Залучення додаткових кредитів та капіталу для органічного зростання та/або поглинання
 • Безперервне зростання
 • Прибутковий вихід

Що необхідно для досягнення успіху

 • Бути активним у знаходженні компаній, управлінні та виході із них
 • Не спостерігати, а створювати вартість
 • Працювати над виходом весь час
 • Підтримувати баланс портфелю
 • Мати доступ до ресурсів/фахівців, що створюють вартість

Критерії для інвестування

 • Компанія, що здійснює діяльність у галузі зі значним потенціалом зростання та прибутковості
 • Наявність незадоволеного ринкового попиту
 • Сприятливі демографічні та соціально-економічні тенденції
 • Доступ до сировинної бази та споживачів
 • Високопрофесійна управлінська команда
 • Наявність досвіду роботи у періоди зростання та спаду
 • Компанія повинна вміти визначати найбільш оптимальну стратегію розвитку та потреби в капіталі
 • Узгоджені інтереси між всіма акціонерами

Процес та часові рамки укладання угоди

 • Попередній аналіз
 • Надання компанією загальної інформації про фінансову та операційну діяльність
 • Проведення інтерв’ю з топ-менеджерами
 • Узгодження оцінки вартості компанії  та засад корпоративного управління
 • Фахівці Horizon Capital та незалежні експерти проводять аналіз юридичних, фінансових, стратегічних та операційних аспектів діяльності компанії
 • Завершення аналізу юридичної документації
 • Розробка плану дій на перші 100 днів
 • Створення Ради Директорів, бажано з незалежними членами
 • Обговорення основних умов угоди
 • Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності (due diligence)
 • Укладання угоди

Створення вартості

 • Формування довгострокової бізнес-стратегії
 • Формування стратегії управління людськими ресурсами
 • Консультування з питань маркетингу та покращення якості продукції
 • Залучення експертів світового класу у відповідних галузях
 • Передача передового досвіду фінансового управління, допомога у розбудові ІТ-інфраструктури та впровадженні новітніх підходів в галузі зв’язків із громадськістю
 • Залучення додаткового капіталу, в тому числі від міжнародних фінансових установ
 • Узгодження інтересів між усіма зацікавленими сторонами: менеджментом, існуючими власниками та компанією
 • Підготовка компанії до продажу або IPO (найкращі міжнародні практики в галузі менеджменту та звітності, прозорість, проведення аудитів, корпоративне управління тощо)
 • Компанія не втручається у щоденний процес прийняття рішень у компанії

Прогноз на майбутнє

 • Можливості для інвестування за розумною вартістю зростатимуть
 • Дефіцит капіталу на ринку продовжуватиметься
 • Міжнародні фінансові установи та експортні кредитні програми відіграватимуть основну роль
 • Швидкість відновлення регіону (і в СНД, і в ЄС) буде основною передумовою покращення ринку M&A.

Финансы ,