Home > Консалтинг > Этапы модели улучшения бизнес процессов “6 сигм”

Этапы модели улучшения бизнес процессов “6 сигм”

January 2nd, 2012

Этапы модели улучшения бизнес процессов “6 сигм”

Оптимизация бизнес процессов

Ідентифікація проблеми

Визначення вимог

Встановлення цілей

Ратифікація проблеми/процесу

Перегляд проблеми/мети

Оцінка ключових кроків/входів

Розробка гіпотез про причини

Ідентифікація декількох “життєво- важливих” проблем

Оцінка гіпотез

Розробка ідей по вирішенню ключових причин

Тестування рішень

Стандартизація рішень/ Вимірювання результатів

Розробка стандартів оціночних індикаторів

Коректування проблем при необхідності

Дизайн/редизайн бизнес-процессов

 • Ідентифікація специфічних чи загальних проблем
 • Визначення цілей/зміна візії
 • Орієнтація цілей на вимоги споживачів
 • Оцінка відповідності результатів до початкових вимог
 • Збирання даних по ефективності процесу
 • Визначення кращих практик
 • Оцінка дизайну процесу:

– чи забезпечує чи не забезпечує додану  вартість

– чи  є в наявності “вузькі місця”

– чи можливі альтернативи

 • Перегляд вимог
 • Дизайн нового процесу:

– дискутуйте, підкладайте під сумнів

– застосовуйте креативність

– застосовуйте принципи процесів

 • Впровадження нового процесу, структури,системи
 • Розробка оціночних індикаторів та їх перегляд
 • Коректування проблем при необхідності

Основні етапи “6 сигм”: ідентифікація ключових процесів та споживачів, визначення вимог споживачів, оцінка поточної діяльності, визначення пріоритетів, аналіз та впровадження покращень, розвиток та інтеграція системи “6 сигм”.

1. Ідентифікація ключових процесів та споживачів

1.1 Ідентифікація ключових бізнес-процесів

1.2 Визначення вихідних продуктів процесів та ключових споживачів

1.3 Створення карти ключових (стратегічних) процесів на макрорівні

2. Визначення вимог споживачів

2.1 Збір інформації від споживачів; розробка стратегії “Голос покупця”

2.2 Розробка стандартів оціночних індикаторів та форм з вимогами до продукту/ послузі

2.3 Аналіз та ранжування вимог; оцінка відповідності бізнес-стратегії вимогам

3. Оцінка поточної діяльності

3.1 Планування і досягнення оціночних індикаторів, розроблених на основі вимог споживачів

3.2 Розробка основних індикаторів виявлення дефектів та визначення можливостей покращення

4. Визначення пріоритетів, аналіз та впровадження покращень (Відбір та обгрунтування

проектів впровадження покращень)

4.1 Аналіз, розробка, реалізація рішень, сфокусованих на основні причини

4.2 Дизайн/редизайн і впровадження нових ефективних процесів

5. Розвиток та інтеграція системи “6 сигм”

5.1 Постійне впровадження заходів та дій по підтримці покращень

5.2 Визначення рівня відповідальності власника процесу, інших менеджерів

5.3 Реалізація “замкнутого”  управління та перехід до “6 сигм”

Консалтинг

 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.