Home > Консалтинг, Менеджмент > Методологія оцінки стану корпоративного управління

Методологія оцінки стану корпоративного управління

January 4th, 2012

Методологія оцінки стану корпоративного управління

Що таке корпоративне управління?

“Корпоративне управління означає процес та структуру, яка використовується для визначення напрямку та управління господарською діяльністю корпорації з метою підвищення акціонерної вартості, що передбачає забезпечення фінансової життєздатності бізнесу.»

“Корпоративне управління – це система структур та процесів для управління і контролю над компанією.”

“Загально . . . структури та практики корпоративного управління повинні захищати та підсилювати відповідальність перед акціонерами, а також забезпечувати їхні рівні фінансові права.”

“Управління підприємством – це набір обов’язків та практик, що здійснюються радою директорів та правлінням з метою надання підприємству стратегічного напрямку та гарантування належного управління ризиками, а також контролю за відповідальним використанням ресурсів організації”

Під корпоративним управлінням розуміється система взаємовідносин між керівництвом компанії, її радою, акціонерами та іншими учасниками ринку. Корпоративне управління також надає певну структуру, через яку встановлюються цілі компанії, а також визначаються способи досягнення цих цілей та відслідковується результативність діяльності компанії.

Під корпоративним управлінням розуміються  структури та процеси, що використовуються в компаніях для  спрямування та контролю їх діяльності

Аргументація необхідності належного корпоративного управління

Забезпечує доступ до капіталу і зменшує його вартість

Управляє ризиками

Підвищує ефективність  діяльності

Покращує репутацію компанії

Створює додану вартість для фірм

Параметри для оцінки корпоративного управління

Відданість власників, керівництва та працівників принципам КУ

Структура та функціонування наглядової ради (наскільки ефективно працює система стримань та противаг)

Наскільки ефективним є середовище контролю (бухгалтерський облік, контролі, внутрішній та зовнішній аудит)

Прозорість і розкриття інформації

Ставлення до акціонерів (особливо міноритарних)

Корпоративне управління в контексті фінансової кризи

Нездатність ради директорів розпізнати ризики та управляти ними

Нездатність регуляторів вдатися до рішучих заходів, коли вони зрозуміли, що ринки недооцінюють ризики (банки функціонували, маючи занадто мало капіталу, надлишок запозичених коштів та не звертаючи уваги на ризик ліквідності)

Незадовільний ризик-менеджмент з боку ради директорів та погані практики кредитування на іпотечному ринку

Нездатність інституційних інвесторів визнати, що вони несуть відповідальність перед кінцевими бенефіціарами

Ось чому підсилені практики належного корпоративного управління повинні стати невід’ємною частиною загального рішення, направленого на відновлення довіри до ринків та захист від криз у майбутньому .

Підхід IFC

Ставитися до питань корпоративного управління як до частини основної діяльності

Корпоративне управління як елемент доданої вартості

Різні рівні аналізу залежно від виду компанії та типу угоди

Матриця КУ IFC:

5 видів компаній:

Такі, що знаходяться в лістингу

Фінансові установи

Сімейні компанії

Компанії з економік, що розвиваються

Підприємства державної власності

5 компонентів:

Прихильність

Рада директорів

Контрольне середовище (ВА/ВК)

Прозорість та розкриття інформації

Акціонери/учасники

4 рівні прогресії

Інструмент для самооцінки/оцінки

Ризики, пов’язані з корпоративним управлінням

Ризик 1: Ні компанія – потенційний отримувач інвестиції, ні її акціонери не демонструють готовності впроваджувати кращі практики та політики.

Багато з того, що бачать інвестори – «показуха»

Ризик 2: Рада директорів не виконує функцію нагляду за стратегією та тим, як управляється та яких результатів досягає компанія.

Відсутня система стримань та противаг для менеджерів

Ризик 3: Ризик-менеджмент та методи контролю не є достатніми для забезпечення зваженого розпорядження активами та дотримання відповідних норм та правил.

Напр., збій операційних систем

Ризик 4: Розкриття фінансової інформації не є значущим, достовірним та своєчасним відображенням економічних операцій та ресурсів компанії.

Ринку надаються недостовірні цифри

Ризик 5:  Міноритарні акціонери мають недостатні права або їхні права порушуються.

Права міноритарних акціонерів порушуються та їм необхідно звертатися до суду за захистом

Консалтинг, Менеджмент

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.