Home > Финансы > Визначники інфляції

Визначники інфляції

January 26th, 2013

Визначники інфляції

 • Інфляція завжди є монетарним феноменом і, відповідно, визначається монетарною політикою
 • Кількісна теорія – це загальна теорія про інфляцію

Короткострокові визначники інфляції

 • Бізнес-цикл

–      Крива Філіпса

–      Імпортні ціни

 • Шоки

–      Ринкова структура (конкуренція)

–      Непрямі податки (підвищення ставок ПДВ або акцизів)

–      Ціни на сировинні товари (продовольчі товари, нафту)

–      Обмінний курс (ці шоки є важливим джерелом волатильності як для всієї економіки, так і інфляції зокрема)

Крива Філіпса (Phillips curve ) – прив’язує інфляцію до визначника надмірного попиту (безробіття, розрив випуску /використання потужностей).

Трансмісійний механізм

–      Попит збільшується

–      Компанії починають більше виробляти

–      Однак фірми стикаються із збільшенням граничних витрат

–      Оскільки капітал є обмеженим в короткостроковому періоді, компанії змушені підвищувати ціни

Інфляційні очікування

 • Можуть як стабілізувати інфляцію, так і дестабілізувати всю економіку
 • Визначаються:

–      Нещодавніми темпами інфляції

–      Економічною політикою уряду

–      Довірою до грошово-кредитної політики

–      Довірою до бюджетної політики

–      Обмінним курсом

 • Не спостерігаються → опитування

–      Домогосподарств

–      Бізнесу

–      Аналітиків, тощо

 • Фінансові дані

–      Облігації індексовані на інфляцію

–      Доходність облігацій з різними термінами погашення.

Антиінфляційна політика

 • Інфляція попиту:

–      Скорочення темпів зростання грошової маси за рахунок жорсткої монетарної політики (підвищення ціни кредиту, зниження випуску грошей, тощо)

–      Заборона на емісійне фінансування бюджетного дефіциту

 • Інфляція пропозиції

–      Зниження податкових ставок, щоб стимулювати розвиток бізнесу

–      Зниження монополізації економіки

–      Підвищення продуктивності факторів виробництва

 • Часто антиінфляційна політика призводить до скорочення виробництва і зростання безробіття в короткостроковому періоді

Монетарна політика – діяльність держави, спрямована на вирішення основних макроекономічних завдань, що пропонує використання кредитно-грошових інструментів.

Для переважної більшості економік монетарні показники є найбільш надійною та доступною макроекономічною статистикою.

Доступність та надійність монетарних показників обумовлює їх вагомість для розробки та реалізації політики.

Монетарний огляд – це консолідоване представлення стану банківського сектору у формі балансу

Для складання монетарного огляду необхідні:

–      Огляд Центрального Банку

–      Консолідований огляд комерційних банків

Монетарний огляд – зведені показники по активах та зобов’язаннях центрального банку та комерційних банків. Метою складання монетарного огляду є визначення змін у монетарних та кредитних показниках по всій банківській системі за певний проміжок часу, що дозволяє відстежувати наслідки реалізації монетарної політики та вносити корективи.

Монетарний огляд складається шляхом консолідації огляду центрального банку та консолідованого огляду комерційних банків. Для того, щоб об’єднати обидва огляди, необхідно додати  всі позиції за виключенням взаємних зобов’язань.

Финансы , ,

Comments are closed.