Home > Консалтинг > Построение бизнеса: проблемы роста и удержания

Построение бизнеса: проблемы роста и удержания

November 26th, 2011

 Построение бизнес-процессов:

 • Відкриття нових напрямків – коли починати?
 • Швидке розширення бізнесу – які існують проблеми росту та чи є необхідність побудови системи корпоративного управління?
 • Як утримати диверсифікований бізнес, не втрачаючи контролю?
 •  Диверсифікований бізнес в кризовій ситуації. Як залишатися “на плаву” ?

1 Творчість

Старт-ап

Підприємництво

Неформальна комунікація

Багато роботи

Мало грошей

2 Керівництво

Функціональна структура

Сталий ріст

Стандартизація

Облік, бюджети

Мотивація

3 Делегування

Децентралізація

Формальна комунікація

Центр прибутку

Управління по відхиленням

4 Координація

Продуктові групи Формальне планування

Централізація

Допоміжних функцій

5 Співробітництво

Децентралізація допоміжних функцій

Командна робота

Інформаційні системи

Відкриття нових напрямків: коли починати

  Фаза 1Творчість Фаза  2Керівництво Фаза  3Делегування Фаза  4Координація Фаза  5Співпраця
Фокус менеджерів Зроби та продай Ефективність операцій Розширення ринку Консолідація організації Рішення проблем та інновації
Структура компанії Неформальна Централізація тафункціонал Децентралізація тагеографія Лінійната

Продуктова

Матриця команд
СтильТоп –

менеджерів

Індивідуалістичнийта

Підприємницький

Директивний Делегування Наглядовий Залучення
Система контролю Моніторингчастки ринку Стандарти і центри витрат Звіти та центри прибутку Плани та центри інвестицій Узгодження цілей
Орієнтація на винагороду Власність Ріст заробітної плати  та преміальних Індивідуальні бонуси Участь у прибутку і частка акцій Командний бонус

Дві полярні точки зору

 • Відкриття нового напрямку – закономірна фаза розширення (розвитку) диверсифікованого бізнесу як цілого
  • Плануються заздалегідь та втілюється
 • Відкриття нового напрямку – новий проект, новий окремий бізнес, який розвивається за власною логікою, проходить всі фази розвитку та
  • Можливо тільки тоді, коли складаються умови

Швидке розширення бізнесу: дві полярні точки зору

Корпоративне управління в диверсифікованих компаніях – це керівництво керівниками; це – направлення, координація та контроль діяльності керівників власниками за допомогою спеціально розбудованої системи

В період розвитку система корпоративного управління

 • не потрібна, оскільки вона уповільнює процес прийняття рішень, її розбудова відволікає від роботи
 • потрібна, оскільки зростає необхідність делегування, а це неможливо без чіткості процесів та процедур

Якщо в компанії розбудована ефективна система корпоративного управління:

 • Інформаційні потоки і звітність є чіткими та прозорими
 • Підзвітність різних ланок належна, об’єктивна та не заангажована
 • Налагоджені механізми внутрішнього контролю
 • Накопичується практика управління ризиками

Корпоративне управління: ідеальна модель

Важливо: спільна мова комунікацій

 • Однакове розуміння ринку та бізнесу
 •  Узгодження цілей та цінностей
 •  Узгодження механізмів

Важливо: розподіл повноважень (Прийняття рішень, Контроль, оцінка, винагорода, Управління стосунками, Звіти про результати, Пропозиція про нові цілі)

Як утримати контроль над диверсифікованим бізнесом

Дві полярні точки зору:

 • Контроль можна здійснювати через окремих (правильно найнятих) керівників
 • Контроль треба здійснювати через корпоративні центри  (де-юре чи де-факто) як частину системи управління

Краща практика

 • Управління стратегічними ризиками (регулярний моніторинг економічного, технологічного, конкурентного контексту …)
 • Належна система контролю (наявність системи внутрішнього контролю та аудиту, регулярний зовнішній аудит)
 • Криза внутрішня – як долати управлінські кризи на різних стадіях життєвого циклу
 • Криза зовнішня – економічна – як впоратись із ризиками невизначеності

Ситуаційний підхід до управління кризою

Прагніть досконалості

 • Підтримка
 • Професійні рекомендації
 • Винагорода
 • Простір для дій
 • План заходів на випадок майбутніх криз
Підтримуйте процес

 • Конструктивна опозиція
 • Нові ідеї
 • Визначення цілей та стандартів
 • Місце компанії після кризи
 • Необхідність зміни персоналу
Не бійтесь забруднити руки

 • Спрямування
 • Візуальна присутність
 • Комунікація із стейкхолдерами
 • Швидка реакція
 • Використання своїх контактів
Керуйте процесом переходу

 • Зміни та інформування про причини
 • Встановлення конкретних цілей та остаточний термін
 • Планування наступництва
 • “Поведінка” бізнесу та взаємодія власник – керівник диверсифікованого бізнесу в кризових ситуаціях не відрізняються від недиверсифікованого
 • Диверсифіковані бізнеси мають певні особливості, які треба враховувати в кризових ситуаціях

Краща практика

 • Належне корпоративне управління дає власникам та вищому керівництву можливість виявляти проблеми та попереджати їх розвиток в катастрофу
 • Якщо ж проблема все-таки виникає, особи, які приймають рішення, чітко виконують свої обов’язки, посадові особи знають, що потрібно робити, непередбачені ситуації обговорюються відкрито, шляхи вирішення знаходяться швидко.

Консалтинг

 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.