Home > Финансы > Розрахунок ВВП

Розрахунок ВВП

January 26th, 2013

ВВП (GDP)

 • базовий макроекономічний показник, що має найширше застосування
 • сукупність усіх товарів та послуг, вироблених всередині економіки протягом певного періоду (як правило, протягом року)

ВВП вимірюється:

 • За виробничим методом
 • За розподільчим методом
 • За методом кінцевого використання

Виробничий метод

ВВП =  ∑ Додана вартість за секторами + Податки за виключенням субсидій на продукти

Сектори економіки

 • Сільське господарство
 • Промисловість (добувна, переробна, виробництво та розподілення газу, води та електроенергії)
 • Будівництво
 • Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
 • Транспорт та зв’язок
 • Освіта
 • Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
 • Інші види економічної діяльності
 • Оплата послуг фінансових посередників

Розподільчий метод

ВВП  = Оплата праці найманих працівників + Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт + Валовий прибуток (змішаний доход)

За методом кінцевого використання

ВВП = Кінцеві споживчі витрати + Інвестиції (валове нагромадження капіталу) + Чистий експорт товарів та послуг

GDP = C + G+I +NX

Обмеження, пов’язані з вимірюванням ВВП

 • Продукт, створений деякими видами діяльності, достатньо важко або не завжди адекватно піддається вимірюванню
 • Деякі види економічної діяльності, хоча і розглядаються як такі, що створюють додану вартість, яка включається у розрахунок ВВП, насправді лише спрямовані на подолання негативних проявів/наслідків небажаної суспільної діяльності
 • ВВП може не завжди адекватно відображати удосконалення якості товарів та послуг
 • Дані щодо ВВП подає здебільшого офіційну статистику і, як результат, не повністю враховує тіньову економіку (Держстат дооцінює офіційні дані, щоб частково врахувати тіньову економіку).

Інші сукупні показники доходу

ВВП Û вимірює продукт, вироблений резидентами всередині країни і не дає змоги оцінити дохід з усіх джерел

Інші сукупні показники доходу, що визначаються у статистиці національних рахунків:

Валовий національний доход (gross national income, GNI)

Валовий наявний доход (gross national disposable income, GNDI).

GNI = Y + Yf

GNI – валовий національний доход

Y – ВВП

Yf – чистий доход з-за кордону

GNDI = GNI + TRf

GNDI – валовий національний наявний доход

TRf – чисті трансферти з-за кордону

Номінальний та реальний ВВП

Номінальний ВВП Û вимірюється у фактичних цінах

Реальний ВВП Û вимірюється у постійних або порівняних цінах базового року

Індекс-дефлятор ВВП Û вимірюється середній рівень цін товарів та послуг, вироблених в економіці, відносно базового року

Yreal = [Y /Ydef]∙100

Y – ВВП

Yreal – реальний ВВП

Ydef – індекс-дефлятор ВВП

(1 + y) = (1 + ry)∙(1 + π),

y – темпи приросту номінального ВВП

ry – темпи приросту реального ВВП

π – темпи приросту інфляції, визначеної на основі індексу-дефлятора ВВП.

Финансы , ,

Comments are closed.