Home > Консалтинг, Менеджмент > Розбудова системи корпоративного управління

Розбудова системи корпоративного управління

January 6th, 2012

Розбудова системи корпоративного управління.
Як збудувати систему корпоративного управління своєї компанії

Взаємодія ради та менеджменту як її організувати.

Дві полярні точки зору:

 • Корпоративне управління – система, яку треба будувати (прийняття рішень, взаємодія, контроль, корпоративні стосунки …)?
 • Треба знаходити “правильних” людей і все складеться само собою?
 • Системність в розбудові
 • Концептуальна повнота в розбудові
 • Розбудова корпоративного управління

Системність при рішенні задач корпоративного управління дозволяє забезпечити ефективність

 • Комунікації між учасниками корпоративного управління
 • Розбудови корпоративних стосунків
 • Прийняття рішнь
 • Трансформації (розвитку) системи корпоративного управління – коли це необхідно

Система

 • Існує завдяки взаємодії (стосункам) частин (підсистем)
 • Завжди є частиною іншої системи
 • Функціонує як єдине ціле
 • Зміна одного елементу викликає побічні ефекти
 • Властивості системи не є сума властивостей елементів
 • Структура визначає поведінку системи
 • Властивості системи проявляються в динаміці

Системність – бачення бизнесу як цілого

Наші знання про любу систему – неповні

 • Ми можемо оперувати тільки моделями, що відображують наше знання про систему і її динаміку
 • Розподіл системи управління на корпоративне управління і корпоративний менеджмент – приклад такої моделі
 • Важливий висновок:
  Системний підхід передбачає готовність переглянути модель системи – згідно з новим розумінням структури системи і її динаміки

Концептуальна повнота у розбудові корпоративного управління

 • Модель (опис) ринку та бізнесу
 • Опора на цінності
 • Визначення цілей
 • Формулювання механізмів досягнення цілей

Розуміння контекстів

 • Контексти, в яких існує бізнес
 • Вплив контекстів на бізнес
 • Як урахувати контексти при прийнятті рішень

Розуміння моделі бізнесу

 • Вибір споживачів
 • Унікальна пропозиція цінності
 • Модель прибутку
 • Стратегічний контроль
 • Масштаб діяльності

Цінності

 • Цінності: те, що важливо для нас
 • Цінності – головний критерій при прийнятті рішень

Цінності у корпоративному управлінні:

–          належна увага до інтересів акціонерів

–          рівновага впливу та балансу інтересів учасників корпоративних стосунків

–          фінансова прозорість

–          запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю

Цінності керівника

 • Розвиток індивідуальних здібностей управляти
 • Пріоритет довгострокової (стратегічної) візії
 • Увага до потреб стейкголдерів
 • Системність при розвитку і трансформації

Визначення цілі: Візія (чим ми хочемо бути)

 • Напрямок
  (якщо капітан не знає куди плити, ніякий вітер не буде йому ходовим)
 • Образ майбутнього
  Основа майбутнього
  Візія: Результат, віра, енергія, ідея, ВЕЛИКА ЦІЛЬ, …

Якщо є
а) Візія, Велика Ціль і
б) розуміння поточного стану системи, то можливо

 • Моделювати майбутній (цільовий) стан системи
 • Використовувати принцип важелю, коли незначна зміна в правильному місті системи дозволяє істотно змінити всю систему: швидко і ефективно
 • Таким місцем може бути система
  корпоративного управління

Головні механізми корпоративного управління

 • Організація корпоративного управління
 • Власне корпоративне управління
 • Керівництво керівником

Організація корпоративного управління

 • Вибір структури (елементів і зв’язків між ними) та
 • Завдання норм (політик і процедур (процесів)) управління корпоративними стосунками

Складність розбудови системи управління:

 • Структура сама визначає поведінку системи
 • Норми також мають визначати поведінку системи
 • Потрібна узгодженість

Корпоративне управління

 • Прийняття стратегічних рішень
 • Управління корпоративними стосунками

Керівництво керівником

 • Спрямування та контроль відповідності дій топ менеджерів (досягнення цілей і слідування цінностям) інтересам акціонерів і, більш широко, – всіх зацікавлених осіб

В чому різниця між передачею бізнесу, контролю та управління? Що треба передавати?

 • Бізнес?
  Менеджерам – бізнес у розпорядження (крім права власності), власникам – сталий обумовлений дохід (поведінка рантьє)?
 • Контроль?
  Менеджерам – право реалізації стратегічної ідеї (стратегія + операції), власникам – обумовлений результат (стан бізнесу – візія засновника)?
 • Управління?
  Менеджерам – корпоративний менеджмент (реалізація напрямку), власникам – корпоративне управління (стратегічний напрямок та контроль)?

Розбудова системи корпоративного управління

1)      Розуміння контексту і моделі бізнесу

2)      Аналіз структури зацікавлених осіб

3)      Визначення цілей корпоративного управління

4)      Вибір стратегії корпоративного управління

5)      Розробка політики корпоративного управління (кодексу корпоративного управління)

6)      Розробка процесів корпоративного управління

7)      Визначення функцій корпоративного управління

8)      Визначення структури (відповідальний, рада, комітети)

9)      Система індикаторів корпоративного управління

10)   Впровадження

1)      Розуміння контекстів і моделі бізнесу

 • Як виглядають економічний, діловий та інші контексти бізнесу?
 • Як виглядає динаміка контекстів?
 • Чи є у нас модель і сценарії розвитку подій?
 • Як виглядає існуюча модель бізнесу? Чи має  бізнес потенціал розвитку?
 • Чи необхідний істотний фінансовий важіль (партнерство) для розвитку?
 • Чи необхідне істотне підвищення якості стратегічного управління?
 • Як виглядає цільова системна модель бізнесу?
 • Як виглядає система корпоративного управління сьогодні?
 • Як має виглядати система корпоративного управління в цільовій системній моделі бізнесу?

2)      Аналіз структури зацікавлених осіб

 • Які стейкґолдери є у бізнесу сьогодні?
 • Які стейкґолдери мають бути у бізнесу при новій цільовій моделі?
 • Аналіз існуючих і потенційних стейкґолдерів (вплив, інтерес, стосунки, …)
 • Класифікація стейкґолдерів і розбудова цільової моделі зацікавлених осіб
 • Визначення знань, досвіду та навичок, яких бракує для управління стосунками

3)      Визначення цілей корпоративного управління

Регулярні цілі (на прикладі Наглядової ради)

  • Максимальна вартість бізнесу
   • Систематичне управління вартістю
    • Стратегічне управління
    • Управління роботою ради
    • Управління керівником
    • Корпоративні комунікації
  • Управління в критичних ситуаціях
   • Наявність сценаріїв, досвіду, інструментів

Специфічні цілі

  • Виконання формальних вимог бірж
   (або приватних інвесторів)
  • Підвищення ефективності взаємодії групи власників і групи топ менеджерів
  • Підвищення ефективності управління
   стосунками із зацікавленими особами

4)      Визначення стратегії розбудови корпоративного управління (план гри)

 • Разовий проект виконання формальних вимог бірж (приватних інвесторів)
 • Поступове «вирощування» компетенції корпоративного управління в компанії
  • Виділення спеціалістів (функцій)
  • Залучення незалежних директорів, консультантів
 • Розбудова системи управління Investor Relations…

5) Розробка політики (кодексу) корпоративного управління

Які задачі вирішує кодекс

 • Обмеження потенційної шкоди (суди)
 • Орієнтир поведінки в ситуаціях, складних в етичному плані
 • Регулювання бажаних (небажаних) дій
 • Дисципліна і апеляція – критерії оцінки професійності та етичності поведінки, покарань та їх оскарження
 • Інформування співробітників про стандарти поведінки
 • Декларація про професійні стандарти (послуги)
 • Орієнтир в переговорах з різними групами стейкголдерів
 • Стримування керівників в стосунках із співробітниками (обов’язковість продуктивного обговорення проблем)
 • Визначення базових принципів, які будуть закладені в основу системи з урахуванням структури і очікуваної динаміки поведінки
 • Створення тексту – за участю осіб, безпосередньо причетних до реалізації корпоративного управління і з урахуванням кращих практик

Норми працюють якщо

  • Кодекс допомагає вирішувати актуальні етичні задачі
  • Є формальні та неформальні механізми контролю
  • Є особистий приклад «значущих інших», які демонструють значущість і важливість самоконтролю в стосунках
  • Враховують структуру стейкголдерів

6) Розробка процесів корпоративного управління

Стратегічне

Планування

 •  Візія
 •  Місія
 •  Цінності
 •  Стратегії

Управління Стосунками

 •  Власники
 •  Керівники

Контроль

 •  Аудит
 •  Внутрішній
  контроль
 •  Звітність

Прийняття рішень

 •  Принципи
 •  Процедури
 •  Коучинг

7) Визначення функцій корпоративного управління

 • Головні функції: забезпечення
  • Взаємодії власник (власники) – топ менеджер
  • Корпоративне управління в АТ
  • Корпоративне управління в групі компаній
  • Взаємодії з світовою інвестиційною спільнотою
  • Стратегічне управління
  • Трансформацію бізнесу …
 • Допоміжні функції
  • Організація власної роботи . . .

8 ) Визначення структури корпоративного управління

 • Відповідальний керівник
  • Комісія з корпоративного управління
   • Рада директорів (кількість директорів)
    • Рада директорів і комітети
     • Внутрішня (дорадча) рада . . .
9)     Система індикаторів корпоративного управління
Фінансова перспектива
 • Прибутковість операцій
 • Віддача інвестицій
 • Власний бюджет
 • Капіталізація
 • Розмір залученого капіталу
 • Вартість капіталу
Перспектива клієнтів
 • Структура та динаміка існуючих стейкголдерів
 • «Рентабельність» стосунків
 • Цільові стейкголдери
 • Рентабельність в сегментах
Перспектива процесів
 • Стратегічне управління
 • Управління роботою ради
 • Внутрішні комунікації
 • Управління тратами ради
 • Управління ризиками
 • Управління критичними ситуаціями
 • Зовнішні комунікації
Перспектива організації
 • Підбір членів ради
 • Розвиток знань та навичок
 • Винагорода членів ради
 • Підбір керівника
 • Управління стосунками
 • Винагорода керівника

10)   Впровадження

 • Виділення ресурсів
 • Призначення відповідального
 • Просування Кодексу корпоративного управління в самій організації
 • Зовнішнє просування (PR) корпоративного управління
 • Робота з зацікавленими особами (IR, …)
 • Контроль індикаторів . . .

Консалтинг, Менеджмент ,

 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.