Home > Финансы > Аналіз інфляційних процесів

Аналіз інфляційних процесів

January 26th, 2013

Аналіз інфляційних процесів

 • Як складової макроекономічної політики та, зокрема, монетарної
 • Як засобу вимірювання змін у вартості життя, реальних доходах, розподілі доходів
 • Як показник структурних проблем або обмежень з боку пропозиції
 • Як складової оцінки конкурентоспроможності.

Розрахунок ІСЦ: основні аспекти

 • Базується на даних опитувань домогосподарств
 • Оснований на COICOP (Classification of individual consumption by purpose)
 • Базується на даних спостережень за динамікою цін на певний споживчий набір товарів (послуг) – представників (в США: для більш ніж 200 категорій товарів та послуг по 8 основних групах; ціни спостерігаються для приблизно 80 000 одиниць товарів та послуг кожного місяця; в ЄС: для 100 категорій товарів та послуг по 12 основних групах)

ІСЦ: методологія (Держстат)

2 потоки інформації:

1)      Ціни (335 репрезентативних товарів та послуг збираються в усіх регіонах і типах поселення)

2)      Ваги (розраховуються на основі опитування домогосподарств)

Основна риса: значна частка продовольчих продуктів  (~50%)

ІСЦ: головні риси

 • Значний вплив тенденцій на продовольчому ринку
 • Значна частка продуктів, ціни на які адміністративно регулюються (зокрема житлово-комунальні послуги та “соціально важливі товари”)
 • Споживчий кошик переважно представляє споживання бідніших верств населення

=> отже недооцінка споживчої інфляції в цілому по економіці

–      Для відображення цього у 2008 році запроваджено індекс базової інфляції

 • Значна сезонність

=> корегування є необхідним

ІСЦ та Індекс-дефлятор ВВП: різниця

 • Частота вимірювання, періодичність та корегування
 • Охоплює різні набори товарів та послуг

–      Зміна ціни на промислове обладнання знайде відображення у дефляторі ВВП, але не матиме прямого впливу на ІСЦ

 • Вплив від зміни умов торгівлі
 • Різне покриття:

– ІСЦ споживчий набір товарів та послуг

– Індекс-дефлятор ВВП товари та послуги по всій структурі випуску

Інші цінові індекси

На сайті Держстату також є інформація про такі індекси:

 • Індекс цін виробників (Producer Price Index (PPI)
 • Дефлятор приватного споживання
 • Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій
 • Індекси цін на будівельно-монтажні роботи
 • Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом
 • Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами
 • Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції

ІЦВ (PPI): методологія (Держстат)

 • Ціни звітуються підприємствами, насамперед великими і середніми
 • ПДВ та акцизи не включаються
 • Збираються внутрішні на експортні ціни
 • Зважування на окремий товар оснований на річних обсягах виробництва цього товару
 • Не переглядаються

В Україні:

 • Значна частка експортних цін, особливо металургії
 • => Зміщення в бік експорту
 • Відображає динаміку цін на проміжні товари
 • Використовується як дефлятор промислового виробництва

Аналіз інфляції: основні аспекти

 • Важливість сезонного корегування:
 • Різні виміри зростання інфляції

–      Для комунікації: річні (рік до року), місяць до грудня

–      Для аналізу: квартальні (квартал до кварталу) та місячні (місяць до місяця) – необхідне сезонне корегування.

Аналіз складових ІСЦ – один з методів отримати якомога більше інформації:

 • Розрахувати відсоткову зміну кожної складової
 • Оцінити внесок кожної складової в загальний рівень інфляції
 • Сума всіх внесків дорівнює інфляції

Використання ІСЦ в аналізі монетарної політики

Дві ключові проблеми:

–          Систематична похибка розрахунку (bias)

–          Волатильність цін, яка обумовлює так званий “шум” при оцінці

 • Центральний банк, якщо не враховує можливість похибки, може отримати неправильне уявлення щодо впливу монетарної політики
 • Центральний банк, якщо не відслідковує і не виявляє наявність  “шуму” при оцінці, може здійснювати кроки, в результаті яких збільшуватиметься нестабільність

Систематична похибка розрахунку ІСЦ

 • Завищення ІСЦ:

–          Систематична похибка, що виникає у зв’язку із заміщенням дорожчих товарів (послуг) дешевшими

–          Поява нових технологій, які включають в кошик із запізненням

–          Зміни у якості не відображаються в ІСЦ

 • Можливі підходи до корегування таких зміщень:

–          Використання середньогеометричного замість середньоарифметичного

–          Використання середньозважених ланцюгових індексів для розрахунку

–          Частий перегляд вагової структури індексу

Шум” при розрахунку ІСЦ – швидкоплинні чинники, що обумовлюють волатильність індексу

Джерела “шуму” при оцінці ІСЦ:

–          Змінний характер сезонності

–          Зміна у цінах, що зазнають адміністративного регулювання

–          Зміни у якості

–          Зміни обмінного курсу

–          Зміни непрямих податків

–          Несистематичні похибки у розрахунках

Як при розробці політики відрізнити “шум” від “сигналів” про формування певної тенденції?

Показником, що дає можливість оцінити інфляційну динаміку з мінімізацією ефектів шоків, є базовий індекс споживчих цін.

Базовий індекс споживчих цін (БІСЦ) характеризує рівень інфляції, який формується під впливом монетарних умов.

Финансы ,

Comments are closed.