Archive

Archive for February, 2012

Діяльність фондів прямого інвестування

February 23rd, 2012

Фонди прямого інвестування – як це працює

 • Інвестори вкладають капітал в інвестиційний фонд (партнерство)
 • Компанія з управління активами веде роботу – знаходить об’єкти для інвестування та управляє активами
 • Інвестори сплачують фіксовану ставку за управління капіталом (1-2.5%)
 • Інвестування відбувається протягом 5 років; ліквідація протягом наступних 5 років

Джерела фінансування фондів

 • Пенсійні фонди (корпоративні та державні)
 • Банки
 • Страхові компанії
 • Академічні установи та фундації
 • Урядові агенції/міжнародні фінансові установи
 • Приватні особи

Складність управління інвестиційним портфелем

 • Правильний баланс портфелю
 • За галузями / секторами
 • За стадіями розвитку бізнесу
 • За співвідношенням ризик / повернення
 • Управління 10 – 20 компаніями одночасно
 • Інвестиційні професіонали мають всі повноваження і відповідальність
 • Штат та виділення ресурсів базується на визначенні того, де ми можемо мати найбільший вплив

Інвестиційний процес

Пошук об’єктів

 • Дослідження секторів
 • Незалежні від інвестиційних банкірів, бо є власна розгалужена мережа бізнес контактів

Due Diligence

 • Підтвердження  припущень
 • Визначення драйверів вартості
 • Оцінка топ менеджменту
 • Постановка  цілей

Структурування

 • Корпоративне управління
 • Фінансовий інжиніринг
 • Узгодження інтересів

Додана вартість

 • Перші 100 днів
 • Найкращі бізнес практики
 • Нереалізований потенціал прибутків
 • Рекрутинг
 • Залучення додаткового фінансування
 • Моніторинг основних показників

Вихід

 • Розпочинаємо рано
 • Демонструємо гнучкість та інноваційність
 • Ніколи не зупиняємось

Інвестиційна стратегія, спрямована на зростання компаній

 • Лідерство на ринку
 • Вражаючі фінансові та операційні результати
 • Залучення додаткових кредитів та капіталу для органічного зростання та/або поглинання
 • Безперервне зростання
 • Прибутковий вихід

Що необхідно для досягнення успіху

 • Бути активним у знаходженні компаній, управлінні та виході із них
 • Не спостерігати, а створювати вартість
 • Працювати над виходом весь час
 • Підтримувати баланс портфелю
 • Мати доступ до ресурсів/фахівців, що створюють вартість

Критерії для інвестування

 • Компанія, що здійснює діяльність у галузі зі значним потенціалом зростання та прибутковості
 • Наявність незадоволеного ринкового попиту
 • Сприятливі демографічні та соціально-економічні тенденції
 • Доступ до сировинної бази та споживачів
 • Високопрофесійна управлінська команда
 • Наявність досвіду роботи у періоди зростання та спаду
 • Компанія повинна вміти визначати найбільш оптимальну стратегію розвитку та потреби в капіталі
 • Узгоджені інтереси між всіма акціонерами

Процес та часові рамки укладання угоди

 • Попередній аналіз
 • Надання компанією загальної інформації про фінансову та операційну діяльність
 • Проведення інтерв’ю з топ-менеджерами
 • Узгодження оцінки вартості компанії  та засад корпоративного управління
 • Фахівці Horizon Capital та незалежні експерти проводять аналіз юридичних, фінансових, стратегічних та операційних аспектів діяльності компанії
 • Завершення аналізу юридичної документації
 • Розробка плану дій на перші 100 днів
 • Створення Ради Директорів, бажано з незалежними членами
 • Обговорення основних умов угоди
 • Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності (due diligence)
 • Укладання угоди

Створення вартості

 • Формування довгострокової бізнес-стратегії
 • Формування стратегії управління людськими ресурсами
 • Консультування з питань маркетингу та покращення якості продукції
 • Залучення експертів світового класу у відповідних галузях
 • Передача передового досвіду фінансового управління, допомога у розбудові ІТ-інфраструктури та впровадженні новітніх підходів в галузі зв’язків із громадськістю
 • Залучення додаткового капіталу, в тому числі від міжнародних фінансових установ
 • Узгодження інтересів між усіма зацікавленими сторонами: менеджментом, існуючими власниками та компанією
 • Підготовка компанії до продажу або IPO (найкращі міжнародні практики в галузі менеджменту та звітності, прозорість, проведення аудитів, корпоративне управління тощо)
 • Компанія не втручається у щоденний процес прийняття рішень у компанії

Прогноз на майбутнє

 • Можливості для інвестування за розумною вартістю зростатимуть
 • Дефіцит капіталу на ринку продовжуватиметься
 • Міжнародні фінансові установи та експортні кредитні програми відіграватимуть основну роль
 • Швидкість відновлення регіону (і в СНД, і в ЄС) буде основною передумовою покращення ринку M&A.

Финансы ,

Эффективные методы телепродаж

February 20th, 2012

Раскрытие новых потенциальных возможностей бизнеса является важной задачей любого отдела продаж, однако, вероятно, оно является далеко не самым популярным мероприятием. Основной причиной этого является то, что даже профессиональные продавцы при телефонных прозвонах испытывают страх “быть отверженными”.

В действительности же, если мы уверены в нашей продукции, решениях и услугах, то мы обязаны сделать это ради себя и нашей компании, обзванивая столько людей, сколько это возможно. Если потенциальные клиенты отказываются от вашего предложения, то компания может потерять значительную часть возможностей по расширению бизнеса. Позитивное мышление и уверенность имеют важное значение для успешных телепродаж, когда вы совершаете “холодные звонки”.

Так каковы же правила?

Планирование и подготовка:

Убедитесь, что вы готовы к телефонному звонку:

Положите рядом все соответствующие документы, которые могут вам понадобиться в процессе общения.

Подготовьте “сценарий” в том числе все, что вы хотите спросить.

Начните разговор с простой фразы, но скажите что-нибудь интересное, попробуйте “захватить” интерес собеседника, чтобы у него возникло желание слушать вас дальше.

Объясните, почему вы звоните.

Поставьте себе цели и четкие задачи (первичные и вторичные):

Какова цель вашего телефонного звонка? (цель должна быть высокой, но реалистичной и достижимой)

Что вы хотите сообщить?

Никогда не пытайтесь сразу продать свой продукт или услуги по телефону.

Убедитесь, что вы говорите достоверную информацию.

Убедитесь, что вы разговариваете с нужным человеком.

Не пытайтесь установить лицо, принимающее решение, и сразу с ним поговорить за один телефонный звонок.

Поставьте себе цель, скажем, максимум за четыре попытки достучаться до лиц, принимающих решения, если вы до сих пор не нашли подход к ним, попробуйте другой подход.

Когда позвонить: если вы будете вести специальный  журнал всех звонков, то вы скоро узнаете, какое время является наиболее подходящим для лиц, принимающих решение (например, традиционно в понедельник утром плохое время для холодного звонка).

Человеческие барьеры: чем крупнее организация, в которую вы звоните, тем больше будет различных барьеров и препон в виде администраторов, секретарей и личных помощников, которые могут остановить ваши намерения достучаться до лиц, принимающих решения.

Попробуйте позвонить вне обычного рабочего времени. Есть вероятность, что вы будете избавлены от общения с секретарем и можете получить прямой доступ к необходимому для вас человеку. Сотрудники службы безопасности часто являются хорошим источником информации, и они, как правило, более чем готовы продемонстрировать свои знания о компании – они также имеют время, чтобы поговорить!

Будьте вежливы.

Некоторые общие советы для успешного телефонного звонка:

Всегда набирайте номер самостоятельно.

Если клиент спросит название вашей компании, то не бойтесь дать его.

Если клиент в настоящее время занят, переспросите, когда для него будет наиболее удобное время.

Для определения лиц, принимающих решение, уместными будут следующие вопросы:

С кем я должен говорить о покупке?

Кто еще будет участвовать в принятии решения?

Реализация:

Когда покупка должна быть завершена?

Есть особая причина, почему нужно совершить покупку именно к этому сроку?

Что вы надеетесь достичь?

Некоторые правила, которые вы должны помнить:

Всегда улыбайтесь, когда разговариваете по телефону – хотя ваш собеседник вас не видит, он всегда чувствует, как вы к нему относитесь.

Встаньте, когда вам нужно совершить важный звонок – вы будете звучать более решительно, более авторитетно, поскольку ваша диафрагма будет расширена.

Всегда планируйте ваш звонок. Если не готовы к нему, то лучше перенести звонок и тщательно подготовьтесь.

Продажи

Современный корпоративный брендинг – использование программного обеспечения для нейминга

February 18th, 2012

Корпоративный брендинг предполагает получение хорошего фирменного названия для вашей компании. Хорошее название бизнеса является одним из способов выделиться в вашей отрасли. Это средство для того, чтобы ваши клиенты легко запомнили вас.

Если вы находитесь в безвыходном положении прямо сейчас, и не знаете, что лучше для вашей компании – у вас есть варианты, как действовать. Вы можете нанять консультанта или агентство, которые могут помочь вам в этом затруднительном положении. Или вы можете продолжать смотреть в окно, пока не найдете то, что вы ищете, – но вы можете потратить на это слишком много времени, не правда ли?

В бизнесе, как в жизни, на счету каждая секунда. Необходимо придумать название быстро, прямо сейчас. Пока вы все еще придумываете название компании, ваши конкуренты уже на рынке – получают клиентов и зарабатывают деньги. Так что же теперь делать?

Использование программного обеспечения в процессе нейминга для разработки корпоративного бренда может быть оптимальным решением для вас.

С помощью программного обеспечения вы можете быстро получить имя для корпоративного бренда. Данные программы помогают вам придумать подходящее имя для вашего бизнеса следующим образом. Вы вводите определенные ключевые слова или символы в программу, а программа автоматически выдает результаты, из которых вы выбираете подходящее название.

Существует также функция объединения слов, которые будут входить в корпоративное имя. Вы можете указать конкретное слово, которое фиксируется, и далее программное обеспечение автоматически совмещает его с другими словами в своей базе данных. Под ваш тип бизнеса и ваш вкус вы можете выбрать бренд.

Еще одной особенностью программного обеспечения для подбора имени для корпоративного бренда является возможность слития букв,  для того, чтобы придумать название. Стоит лишь указать в программе, начальные и конечные буквы – и программное обеспечение само подберет остальные буквы для вашего бренда. Программное обеспечение в состоянии выдать вам множество вариантов. Вы будете поражены результатами.

Программное обеспечение для подбора имени для корпоративного бренда также может сформировать имя, используя первые буквы и ряд слов, которые вы укажете. Программное обеспечение будет в состоянии произвести возможные сокращения, которые можно использовать в качестве имени.

Получите слово, – и у вас появляется название фирмы.

Программное обеспечение для подбора имени для корпоративного бренда может оказаться лучшим вложением ваших денег. Подобрав имя для себя, и научившись работать с программой, вы можете открыть бизнес в области нейминга и параллельно с основным бизнесом зарабатывать дополнительные деньги на брендинге.

Консалтинг, Маркетинг , ,