Archive

Archive for November, 2011

Управління фінансами

November 26th, 2011

Управління фінансами

ЦІННІСТЬ для СПОЖИВАЧІВ: фінансові ресурси доступні в потрібний час, в потрібній кількості та з найменшими складностями

Етапи впровадження:

визначення фінансової структури

 розробка нормативів витрат/робочого капіталу

 постійний моніторинг ділової активності (ч/з  нормативи)

 розробка фінансової моделі Оперативного прогнозу

 класифікація видів платежів

 делегування повноважень/відповідальності

Ризики / Виклики / Ключові питання Проекту

 • Чи можливий Lean в гірничої галузі?
 • На якій стадії впровадження Lean спричиняє суттєві зміни внутрішньої культури компанії?
 • Як впровадження Lean може сприяти виявленню місії компанії?

Финансы

Вирусный маркетинг

November 26th, 2011

Вирусный маркетинг

Поширення інформаційних меседжів, які здатні до “саморозповсюдження”

Процес поширення відбувається за експоненційною шкалою

Поширення інформаційних меседжів, які здатні до “саморозповсюдження”

Типи людей, що забезпечують розповсюдження вірусного маркетингу

Об’єднувачі (connectors)

Пов’язують людей з різних сфер

Створюють зв’язки, яких без них не було б

Знавці (mavens)

Допомагають іншим приймати поінформовані рішення

Продавці (salesmen)

Завдяки особливим якостям переконують інших, впливають на їх рішення та поведінку

Як впізнати вузлову особистість?

Харизматичні – переконливі

Голодні на інформацію

Часто багато подорожують

Відкриті до нововведень

Ознайомлені з ринком, галуззю (і часто ширше)

Пов’язані – мають багато знайомих

Голосні

Мають власний “персональний бренд

Автентичність Вашого персонального бренду

В чому є Ваше призначення в цьому світі?

Для чого Ви живете? Чому Ви тут?

Яким є Ваше бачення (цілі, візія)?

Чого Ви хочете досягти? Якими є Ваші мрії? Що Ви хочете створити?

Якими є Ваші цінності?

Що для Вас важливе? Що Ви можете зробити для успіху? Через що Ви ніколи не переступите?

Сильні персональні бренди – не обов’язково популярні,  але завжди авторитетні (репутаційний капітал)

Маркетинг ,

Построение бизнеса: проблемы роста и удержания

November 26th, 2011

 Построение бизнес-процессов:

 • Відкриття нових напрямків – коли починати?
 • Швидке розширення бізнесу – які існують проблеми росту та чи є необхідність побудови системи корпоративного управління?
 • Як утримати диверсифікований бізнес, не втрачаючи контролю?
 •  Диверсифікований бізнес в кризовій ситуації. Як залишатися “на плаву” ?

1 Творчість

Старт-ап

Підприємництво

Неформальна комунікація

Багато роботи

Мало грошей

2 Керівництво

Функціональна структура

Сталий ріст

Стандартизація

Облік, бюджети

Мотивація

3 Делегування

Децентралізація

Формальна комунікація

Центр прибутку

Управління по відхиленням

4 Координація

Продуктові групи Формальне планування

Централізація

Допоміжних функцій

5 Співробітництво

Децентралізація допоміжних функцій

Командна робота

Інформаційні системи

Відкриття нових напрямків: коли починати

  Фаза 1Творчість Фаза  2Керівництво Фаза  3Делегування Фаза  4Координація Фаза  5Співпраця
Фокус менеджерів Зроби та продай Ефективність операцій Розширення ринку Консолідація організації Рішення проблем та інновації
Структура компанії Неформальна Централізація тафункціонал Децентралізація тагеографія Лінійната

Продуктова

Матриця команд
СтильТоп –

менеджерів

Індивідуалістичнийта

Підприємницький

Директивний Делегування Наглядовий Залучення
Система контролю Моніторингчастки ринку Стандарти і центри витрат Звіти та центри прибутку Плани та центри інвестицій Узгодження цілей
Орієнтація на винагороду Власність Ріст заробітної плати  та преміальних Індивідуальні бонуси Участь у прибутку і частка акцій Командний бонус

Дві полярні точки зору

 • Відкриття нового напрямку – закономірна фаза розширення (розвитку) диверсифікованого бізнесу як цілого
  • Плануються заздалегідь та втілюється
 • Відкриття нового напрямку – новий проект, новий окремий бізнес, який розвивається за власною логікою, проходить всі фази розвитку та
  • Можливо тільки тоді, коли складаються умови

Швидке розширення бізнесу: дві полярні точки зору

Корпоративне управління в диверсифікованих компаніях – це керівництво керівниками; це – направлення, координація та контроль діяльності керівників власниками за допомогою спеціально розбудованої системи

В період розвитку система корпоративного управління

 • не потрібна, оскільки вона уповільнює процес прийняття рішень, її розбудова відволікає від роботи
 • потрібна, оскільки зростає необхідність делегування, а це неможливо без чіткості процесів та процедур

Якщо в компанії розбудована ефективна система корпоративного управління:

 • Інформаційні потоки і звітність є чіткими та прозорими
 • Підзвітність різних ланок належна, об’єктивна та не заангажована
 • Налагоджені механізми внутрішнього контролю
 • Накопичується практика управління ризиками

Корпоративне управління: ідеальна модель

Важливо: спільна мова комунікацій

 • Однакове розуміння ринку та бізнесу
 •  Узгодження цілей та цінностей
 •  Узгодження механізмів

Важливо: розподіл повноважень (Прийняття рішень, Контроль, оцінка, винагорода, Управління стосунками, Звіти про результати, Пропозиція про нові цілі)

Як утримати контроль над диверсифікованим бізнесом

Дві полярні точки зору:

 • Контроль можна здійснювати через окремих (правильно найнятих) керівників
 • Контроль треба здійснювати через корпоративні центри  (де-юре чи де-факто) як частину системи управління

Краща практика

 • Управління стратегічними ризиками (регулярний моніторинг економічного, технологічного, конкурентного контексту …)
 • Належна система контролю (наявність системи внутрішнього контролю та аудиту, регулярний зовнішній аудит)
 • Криза внутрішня – як долати управлінські кризи на різних стадіях життєвого циклу
 • Криза зовнішня – економічна – як впоратись із ризиками невизначеності

Ситуаційний підхід до управління кризою

Прагніть досконалості

 • Підтримка
 • Професійні рекомендації
 • Винагорода
 • Простір для дій
 • План заходів на випадок майбутніх криз
Підтримуйте процес

 • Конструктивна опозиція
 • Нові ідеї
 • Визначення цілей та стандартів
 • Місце компанії після кризи
 • Необхідність зміни персоналу
Не бійтесь забруднити руки

 • Спрямування
 • Візуальна присутність
 • Комунікація із стейкхолдерами
 • Швидка реакція
 • Використання своїх контактів
Керуйте процесом переходу

 • Зміни та інформування про причини
 • Встановлення конкретних цілей та остаточний термін
 • Планування наступництва
 • “Поведінка” бізнесу та взаємодія власник – керівник диверсифікованого бізнесу в кризових ситуаціях не відрізняються від недиверсифікованого
 • Диверсифіковані бізнеси мають певні особливості, які треба враховувати в кризових ситуаціях

Краща практика

 • Належне корпоративне управління дає власникам та вищому керівництву можливість виявляти проблеми та попереджати їх розвиток в катастрофу
 • Якщо ж проблема все-таки виникає, особи, які приймають рішення, чітко виконують свої обов’язки, посадові особи знають, що потрібно робити, непередбачені ситуації обговорюються відкрито, шляхи вирішення знаходяться швидко.

Консалтинг

Разделение понятий Management & Coaching

November 26th, 2011

Разделение понятий Management & Coaching

Менеджмент (Short term operations)

Введение обязательных ежемесячных индивидуальных бизнес обзоров с каждым из продавцов;

Работа над формированием и контролем «воронки продаж»;

Разработка и внедрение системы индивидуального недельного прогнозирования объема продаж, контроль результатов;

Коучинг (Long term development)

Разработка методики ежеквартальных индивидуальных бесед с сотрудниками – Coaching framework;

Постановка целей по индивидуальному развитию каждого сотрудника;

Обучение сотрудников

Формирование плана обучения на год для каждого сотрудника;

Бюджетирование ресурсов на обучение;

Привлекательность работы в компании

Разработать описание привлекательности работы в компании;

Система мотивации персонала

Разработать комплексную систему мотивации персонала направленную на:

– выполнение индивидуального плана;

– выполнение общего плана;

– стимулирующую кооперацию между подразделениями и формирование «команды»

Внедрение управления производством и продажами по ограничениям

Изучение теории ограничений TOC

Обеспечить закупку и чтение книги «Цель 2»;

Организовать обсуждение материала;

Создание комитета по внедрению TOC

Из руководства подразделений  и наиболее активных сотрудников создать рабочую группу по внедрению ТОС в бизнес процессы компании;

Сформировать и довести основную ЦЕЛЬ существования организации; 

Формирование критических цепочек

Сформировать основные критические цепи движения информации и ресурсов по основным видам продукции:

«От поиска клиента -> до контроля получения продукции заказчиком и получения обратной связи»

Поиск ограничений – «бутылочных горлышек»

Создания дерева действительной реальности

Работа с ограничениями,  оптимизация процессов;

Создание дерева будущей реальности

Планирование и моделирование путей развития завода.

Менеджмент

Финансы

November 26th, 2011

Финансы

Ценообразование и оборачиваемость

Разработать модель управленческого учета на ЗГТ (позаказная себестоимость);

Методика расчета покупательской способности заказчиков по сегментам, определить точку безубыточности для минимальных партий;

Разработка моделей оборачиваемости нашей продукции у заказчиков;

Разработка модели стоимости наших внутренних ресурсов;

Создание обоснованных взаимовыгодных условий поставки и оплаты;

Инновации

Внедрение перспективных форм взаиморасчетов ;

Автоматизация контроля дебиторской задолженности:

-автоматическое отправление писем «уведомления о оплате»,  «о необходимости погашения задолженности»;

– автоматическое формирование списков должников и запуск обзвона;

Разделение функций продажи и контроля;

Введение понятия «кредитной линии»;

Автоматическая блокировка заказов при превышении лимитов, реализация возможности отслеживания статуса кредитной линии;

Разработка методов формирования кредитных линий за счет ресурсов банков;

Система мотивации персонала

Реализация автоматизации системы мотивации персонала и интеграция ее с результатами ежемесячной деятельности компании.

Сервис

Расширение портфеля бесплатных и платных услуг

Разработка комплекса дополнительных платных мероприятий повышающих удобство работы с нами;

Разработка новых каналов/способов доставки нашей продукции;

Проработать возможности оптимизации логистики, использование возвратных маршрутов, отправка меньшими партиями;

Проработать возможность использования промежуточных региональных складов  рядом с производством основных заказчиков;

Разработка методологии и внедрение в бизнес процессы ЗГТ принципов JIT &TQM

Проработать возможности оптимизации логистики, использование возвратных маршрутов, отправка меньшими партиями.

Финансы